KLACHTENREGELING

3D Academie wil een klantgerichte organisatie zijn. 

We willen graag dat het contact naar tevredenheid verloopt. Vindt u dat wij tekort zijn geschoten, dan willen we ons graag inspannen om het op te lossen.

Vaak is een telefoontje al voldoende om problemen uit de wereld te helpen. 

 

Bij het afhandelen van klachten willen wij zorgvuldig en met de menselijke maat op klachten reageren. Daarom hebben bij de volgende regeling.

 

U heeft een klacht.

Stuur uw klacht dan per email of per brief naar 3D Academie.

Per email naar: info@3dacademie.nl

Per brief naar: 3D Academie, Wolfkampstraat 8, 7722 TB Dalfsen.

 

Wij versturen binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk door 3D Academie in behandeling genomen en binnen maximaal 15 werkdagen wordt er inhoudelijk op uw klacht gereageerd.

 

Is uw klacht naar tevredenheid afgehandeld?

Dan horen wij dit graag van u.

 

Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Dan horen wij dit graag van u om samen verder te zoeken naar een oplossing.

Blijft u het oneens? Dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij onze onafhankelijke klachtenpersoon.

 

Klacht bij onafhankelijk klachtenpersoon

Als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenpersoon, mevrouw K. Koelewijn. 

 

Binnen 3 weken na afhandeling van de klacht door 3D Academie kunt u uw klacht voorleggen aan onze onafhankelijke klachtenpersoon. 

Binnen maximaal 4 weken wordt uw klacht afgehandeld. 

 

Het oordeel van de klachtenfunctionaris is bindend voor beide partijen. 

De klacht en de afhandeling wordt door de klachtenfunctionaris geregistreerd en bewaard voor de wettelijke termijn van 2 jaar. 

© 2019 door 3D Academie